foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Budowlane i Samochodowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika
(ul. Okrzei 42)
- technik budownictwa,
- technik robót wykończeniowych w budownictwie,
- technik budowy dróg,
- technik inżynierii sanitarnej,
- technik geodeta,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik transportu drogowego,
 

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące